DRUKUJ
2016-12-15

Petycja Rady Rodziców SP nr 2

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195 ).

Petycja Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jaśle